history-01Selanik: şehrin kuruluşu MÖ 315 yılında, Büyük İskender Asya’da uzun seferine başladığında Makedonya’nın idaresini bıraktığı Albay Antipater’in oğlu Makedonya Kralı Kassandros tarafından gerçekleştirilmiştir. Haleflerine karşı verdiği savaşı kazanan Kassandros, Büyük İskender’in üvey kardeşi Thessalonike ile  evlendi.Thessalonike’nin onuruna bölgede bulunan 26 küçük yerleşimi de ekleyerek şehri kurdu ve şehre Thessalonike’nin adını verdi.

Selanik şehri, kuruluşundan itibaren iki yüzyıldan daha az bir süre zarfında tüm Makedonya gibi Romalılar tarafından fethedildi. MÖ 148 yılında, Roma döneminde, Makedonya bölgesinin başkentiydi. Hemen sonrasında, Makedonyalı Yunanlılar Roma egemenliğini destekledi ve sık sık surların dışına gelen ve surları fethetmeye çalışanlara karşı, birlikte karşı koydu. MS 42 yılında, Selanik’in bağımsız bir şehir ( citivas libera) olduğu ilan edildi. Ve böylece yeni bir dönem, barış ve refah dönemi başlar.

MÖ 50’li yıllarda, Romalı hatip Cisero Selanik’te yaşadı. Ünlü Egnatia Yolu, yolcular için, Roma’nın Batı toprakları ile Küçük Asya’daki topraklarını ve Adriyatik’i İstanbul’a bağlamasıyla önemli bir yoldu. Roma İmparatorluğu, burada sonlandı. Licinius ile Batı Roma İmparatorluğu ve Büyük Konstantin (I.Konstantin) ile Doğu Roma İmparatorluğu olarak iki büyük güç oluşturuldu.

Büyük Konstantin ( I.Konstantin) Licinius’a karşı mücadelesinde Selanik’i seçer. Yeni bir liman şehri inşa eder ve Hıristiyanlığı devlet dini olarak tanır. O sıralarda, Selanik’te önemli Bizans kiliseleri inşa edilir, bugün ziyaretçiler şehirde yürürken bunlardan birkaçına rastlayabilir. Bunu takip eden yüzyılllarda, Selanik, kimliğini hiçbir şekilde kaybetmeden, Gotlar,İranlılar, Araplar ve Türklerin işgalleriyle mağduriyet yaşamıştır. Şehir; çoğu bölümü hala mevcut olan büyük surlar sayesinde korunmuştur.

history-021185 yılında Bizans İmparatorluğu, Selanik’in Normanlar tarafından fethedilmesini engelleyemedi. Birkaç yıl sonra, şehir,  Frenkler ve MS 1224 yılında Theodore Komnenos Doukas tarafından işgal edildi ve Epir’in başkenti olduğu ilan edildi.

MS 1300 yılından itibaren altın çağını yaşarken, şehir Katalan tehdidiyle karşı karşıya gelmiştir. O dönemde şehir, özel bir otonomi ve özerk yönetimi içerisindedir. Güçlü ekonomisi, entellektüel ve sanatsal yaşamı, muhteşem eserleri, gösterişli kiliseleri, fabrikaları, bakır, demir, kurşun, kağıt vs. ile yoğun nüfusludur.
Dini uyanış, önemli çalışmalarıyla çok sayıda nüfuzlu hatip, teolog, filozof, avukat ve ressamlar üzerine temelliydi. Gregory Palamas, Nicholas Kavasilas, hukuk danışmanı Armenopoulos Constantine, Thomas Magister ve ressam Emmanuel Panselinos bunlardan bazılarıdır. MS 1430 yılında Osmanlılar şehri ele geçirdi ve katliamdan kurtulan yerlileri şehri terketmeye zorladı.

history-031432 yılından 1912 yılına kadar, Selanik gelişmeyi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en gelişmiş finansal ve ticaret şehirlerinden biri olarak büyümeyi başardı. Osmanlı İmparatorluğu’nun çok uluslu kimliği ve buna bağlı olarak egemen İslami yasasında belirtildiği üzere Ehl-I Kitap’a karşı hoşgörüsü, 15 yüzyılda Kuzey Avrupa’da zulme uğrayanların ve İber Yarımadası’nda Yahudi eşitliğinin kurulmasına yardımcı oldu. Sultan II. Bayezid tarafından Aşkenaz Yahudileri ve Sefaradların, İstanbul dışında.

İmparatorluğun çeşitli şehirlerinde, özellikle sıcak karşılandıkları Selanik’e yerleşmelerine izin verildi ve savaş operasyonları yüzünden nüfus azalımı sonrasında yeniden kolonileşmeye yardımcı oldular.
18.yüzyıla kadar yavaşça  şekillenen Yunan burjuvazisi, Selanik’e ayrıcalıklı şehir olma zaferini verir. 19.yüzyılın sonunda, demiryolu Selanik’i Üsküp’e ve buradan Avrupa’ya bağlar. Ayrıca, Dedeağaç ve İstanbul ile ilk atlı tramvay ve gaz endüstrisi kurulur.  Selanik kozmopolit bir Avrupa şehri görüntüsünü kazanır. Bugün Yunanlılar nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

history-04Bizans döneminde süregelen yönetime benzer şekilde, Sultan devleti sınırları içerisinde, kalınan süre zarfında Thessaloniki ya da Türklerin deyimiyle Selanik önemli bir idari, ekonomik ve din merkezi olmaya devam etmiştir.
İnşa edilen hamamlar, manastırlar, camiler ve Hıristiyan kiliselerinin çoğu Müslüman ibadethanelerine dönüştürülmüştür. 1669 yılında, Fransız keşiş Robert de Dreux, Selanik’i en güzel ve ünlü şehirlerden biri olarak belirtmiştir. 1737 yılında, Fransız rahip ve yazar Zozef de la Port (Joseph de la Porte), Selanik’te 48 cami, 30 Yunan kilisesi ve 36 sinagog bulunduğunu bildirmiştir.

history-0526 Ekim 1912’de, Selanik Yunan ordusu tarafından serbest bırakılmış ve 5 yüzyıl Türk işgalinin ardından Yunanistan yönetimine geçmiştir.

Birkaç yıl sonra, 1922 yılındaki Anadolu felaketi ve Türkiye ile nüfus değişimi sonrasında, Selanik, zaman içerisinde şehrin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan çok fazla fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

Bugün bir milyon halkı ile modern bir şehirdir.

Contact us

Call now for more Info: +30 2310.321905 


e-mail: info@selanik.gr