Şehir, I.Archelaus (M.Ö. 413 – 399) ya da III.Amyntas tarafından Aigai ( Vergina) yerine Makedonya Devleti’nin başkenti olarak kuruldu.

Pella; şehri yağmalayan ve hazineleri Roma’ ya getiren Romalılar tarafından Makedonya Devleti’nin yıkılmasına kadar başkent olarak kaldı. Daha sonra şehir, bir depremde yıkıldı ve yeniden inşa edildi. M.S. 180 yılı civarında, Loukianos "Pella, birkaç sakiniyle artık önemsiz değildir" sözüyle bizi aydınlatır. Sonrasında, Polybius ve Livy tarafından Pella’nın Makedonya savaşları süresince Makedonya Kralı V.Philip ve Perseus’un krallık Merkezi olduğu ifade edilmiştir.

Günümüzde geniş alan şehrin güneyine kadar uzanmaktadır, geçmiş iki bin yıl süresince merkeze dökülen ve Selanik Körfezi’nin güneyine sürüklenen üç büyük nehrin: doğuda Vardar Nehri, batıda Loudias ve Aliakmon Nehrinin durulanmasıyla oluştu.

Bölgeye, isminin M.S. 3.yüzyılın sonlarında İmparator Diocletianus tarafından verildiği düşünülmektedir, bölgede büyük felaketin meydana geldiği 7.yüzyılın ortalarına kadar ayakta kaldı. Şehrin sınırları içerisinde Bizans mezarlığı oluşturuldu ve antik kentin hatırası çağdaş yazarlar ile hayatta kaldı.

Pella’yı Keşfedin

Yeni Pella müzesi, bölgedeki önemli arkeolojik bulguları aydınlatmak için uygun müze standartlarıyla modern bir bina içerisinde 2009 yılında faaliyete başladı.

Bir gelişim birimi olarak Yeni Pella müzesi, bugün,  Makedonya Krallığı ve bölgede, arkeolojik ve kültürel başkent yolculuğunun özünü oluşturan Yunan bölgesinin arkeolojik – kültürel yaşam dinamiğini etkilemektedir.

Contact us

Call now for more Info: +30 2310.321905 


e-mail: info@selanik.gr