Müzeler

Atatürk ün Evi

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Onun doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği ev bugün Atatürk Evi adıyla müze olarak tanzim edilmiş ve ziyarete açılmıştır.

Bizans Kültürü Müzesi

Bizans kültür müzesinde sergilenen eserler Bizans dönemini ve sonraki dönemi temsil etmektedir. Müzedeki koleksiyonlar anlaşılır bir şekilde görüntülenmekte, müze koleksiyonları ile sanatsal ve entelektüel üretim oluşturulması, kamu ve özel yaşam, din dahil olmak üzere çeşitli yönleri ile, ilk, orta…

Selanik Yahudi Müzesi

Selanik’teki Yahudi varlığı çok eski dönemlere kadar uzanır. Nitekim Aziz Pavlus’un Selanik Yahudilerine yönelik bir dizi mektup kaleme aldığı biliniyor.

Selanik Arkeoloji Müzesi

Selanik Arkeoloji Müzesi 1912 yιlında kurulmuş ve 27 Ekim 1962 tarihinde hizmete girmiştir. Binanın mimari planı mimar Patroklo Karantino tarafından yapılmıştır.

Noesis

Bilim Merkezi & Teknoloji Müzesi «NOESIS» kâr amacı gütmeyen, kültürel ve eğitici bir enstitüdür. Bilim ve Teknolojinin bilinmesi ve anlaşılması için kamu farkındalığı sağlamakta ve teknik konulara müdahale etmektedir.

Çağdaş Sanat Devlet Müzesi

Selanik Çağdaş Sanat Devlet Müzesi (SMCA) 1997 yılında, Rus avantgart sanatçılarının çalışmalarının yer aldığı George Costakis Koleksiyonu’nun devralınması sonrasında kuruldu.

Contact us

Call now for more Info: +30 2310.321905 


e-mail: info@selanik.gr